Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh VTV 1 ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
THỜI SỰ 0H 00:00
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: LỰC CẢN TỪ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI TUYẾN DƯỚI 00:15
BÁO CHÍ TOÀN CẢNH 00:30
THỜI SỰ 1H 01:00
SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 01:10
THỜI SỰ 2H 02:00
PHIM TRUYỆN: BÃO TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 12 02:10
THỜI SỰ 3H 03:00
PHIM TRUYỆN: ĐỒNG TIỀN QUỶ ÁM - TẬP 3 03:10
THỜI SỰ 4H 04:00
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: NHỮNG THÀNH PHỐ CỦA TƯƠNG LAI - TẬP 3 04:10
CHÀO CỜ 05:00
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: LỰC CẢN TỪ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI TUYẾN DƯỚI 05:10
CHÀO BUỔI SÁNG 05:30
TÀI CHÍNH - KINH DOANH 07:00
PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI: NHỮNG ĐỨA TRẺ NGHIỀN MA TUÝ Ở MỸ - PHẦN 2 07:30
LỤC LẠC VÀNG: XÃ KẾ THÀNH - HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG 08:05
KHÁT VỌNG VIỆT NAM: HỌA SỸ THÀNH CHƯƠNG HỌA SĨ THÀNH CHƯƠNG KHÁT VỌNG BẢO TỒN VÀ NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT 08:45
THỜI SỰ 9H 09:00
QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI: KẾT QUẢ BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 09:30
THỜI SỰ 10H 10:00
TÀI CHÍNH - TIÊU DÙNG 10:10
TRANG ĐỊA PHƯƠNG 10:30
THỜI SỰ 11H 11:00
CHUYỂN ĐỘNG 24H 11:15
THỜI SỰ 12H 12:00
TÀI CHÍNH - KINH DOANH 12:40
HÀNH TRÌNH 24H 13:00
PHIM TRUYỆN: BÃO TỐ CUỘC ĐỜI - TẬP 13 13:10
THỜI SỰ 14H 14:00
HÀNH TRÌNH DI SẢN: HƯNG HÀ VÙNG ĐẤT CỔ 14:15
PHIM TÀI LIỆU: ĐIỀU THIÊNG QUÝ NHẤT 15:00
SIÊU THỦ LĨNH 15:30
THỜI SỰ 16H 16:00
TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG: HẢI DƯƠNG TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN 16:15
PHÓNG SỰ: RỪNG KÊU CỨU 16:30
THẾ GIỚI KẾT NỐI 17:00
LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN 17:20
HÀNH TRÌNH 24H 17:35
CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY 17:45
CHUYỂN ĐỘNG 24H 18:30
THỜI SỰ 19H 19:00
THỂ THAO 24/7 19:42
ĐIỂM TIN 19:58
ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY: LƯỢNG HÓA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 20:10
NÓI KHÔNG VỚI THỰC PHẨM BẨN 20:35
PHIM TRUYỆN: ĐỒNG TIỀN QUỶ ÁM - TẬP 4 20:45
TÀI CHÍNH - KINH DOANH 21:35
VẤN ĐỀ HÔM NAY 22:05
THỜI SỰ 22H30 22:30
DIỄN ĐÀN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: NGHỆ THUẬT XIẾC - RỐI, THÁCH THỨC THỜI KỲ HỘI NHẬP 22:45
THẾ GIỚI 24H CHUYỂN ĐỘNG 23:30
SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG: PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ 23:55

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...