Bộ GD-ĐT thừa nhận công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động này

Ngày 29-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có băn bản yêu cầu các Sở GD-ĐT rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Trường học chèn môn liên kết vào giờ chính khóa, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát - Ảnh 1.

Trường học chèn môn liên kết vào giờ chính khóa, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát. Ảnh minh họa

Gần đây, nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh về việc nhiều trường tiểu học, THCS Hà Nội và TP HCM đưa các tiết học liên kết vào lịch học chính khóa. Mặc dù đây là các tiết học tăng cường, mang tính tự nguyện nhưng nhiều phụ huynh không dám không "tự nguyện". Các tiết học liên kết này khiến các phụ huynh nặng gánh chi tiêu, trung bình mỗi học sinh tham gia đầy đủ các tiết học liên kết phải đóng thêm từ 300-700 ngàn đồng/tháng.

Trước phản ánh này, Bộ GD-ĐT cho rằng thực hiện các quy định về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động như giáo dục kỹ năng sống; liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường; các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường... theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Các hoạt động này đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động này.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Các sở GD-ĐT báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung gồm: Công tác chỉ đạo của sở GD-ĐT; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu, báo cáo về Bộ trước ngày 15-10-2023.

Yến Anh / nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-hoc-chen-mon-lien-ket-vao-gio-chinh-khoa-bo-gd-dt-yeu-cau-ra-soat-20230929163615117.htm