Sáng 10/9, hàng trăm phương tiện ùn ứ, chờ qua 2 làn kiểm soát tại trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội).