Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Ngày 28/8, thông tin từ Tỉnh uỷ Thừa Thiên-Huế, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 31 và kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Sự kiện - Vì sao Đảng uỷ sở GTVT Thừa Thiên-Huế bị kỷ luật khiển trách?

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên-Huế để xảy ra vi phạm.

Trong đó, đáng chú ý là việc UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thiếu kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt là việc để Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới vi phạm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giảm sút ý chí chiến đấu; một số cán bộ, đảng viên của Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc.

Về trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cũng đề nghị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc sở.