Ông Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết số lượng ca mắc chưa vượt quá khả năng điều trị nên vẫn đưa tất cả bệnh nhân vào viện.