Số lượng shipper đăng ký hoạt động tăng đột biến đã tạo không ít khó khăn cho các trạm y tế lưu động tại TP.HCM trong việc xét nghiệm.

  • Xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu tại TP.HCM
  • Shipper ở TP.HCM tăng đột biến, trạm y tế lại quá tải
  • Minh Tâm - Đào Hà - Đỗ Tùng / Pháp Luật TP.HCM

    Nguồn: https://tv.plo.vn/Video/video-hang-tram-shipper-noi-duoi-nhau-cho-xet-nghiem-covid19-ngay-dau-tuan-1016526.html