Săn mồi là một nhiệm vụ bắt buộc của những con báo sư tử mẹ, bởi nó có trách nhiệm tìm kiếm thức ăn cho cả gia đình cho đến khi báo con trưởng thành.

Vào mùa đông khắc nghiệt, cái lạnh và tuyết ở trên dãy Andes khiến cho cuộc sống của bầy báo sư tử khó khăn hơn. Nhưng cần phải có thức ăn. Con mồi của chúng, đàn lạc đà Guanaco đã ra khỏi khu vực săn mồi của báo sư tử. Chúng di chuyển sang lãnh địa của một con báo đực lớn.

Để săn mồi ở đây, báo mẹ cần phải để các con ở một khu vực an toàn. Sơ với lạc đà Guanaco, báo sư tử có lợi thế lớn về tốc độ. Chính vì vậy mà báo mẹ chẳng mấy khó khăn để có thể tóm được một con lạc đà Guanaco.

Tuy vậy, báo mẹ hiểu rằng thức ăn mà nó vừa kiếm được có thể mất bất cứ lúc nào bởi nó đang ở trong lãnh địa của con đực. Báo mẹ tìm mọi cách để kéo con mồi vừa săn được về phía đàn con của nó đang ở cách đấy cả dặm. Chỗ thức ăn này có thể giúp cho các thành viên trong gia đình nó tồn tại thêm được vài ngày.