Theo luật sư, do chiếc Audi là vật chứng vụ án, phương tiện sẽ bị tạm giữ. Nếu cơ quan chức năng thấy không làm ảnh hưởng tới việc xử lý vụ án, phương tiện sẽ được trả lại.