Quân đội Mỹ luôn có rất nhiều đơn vị viễn chinh đóng quân ở nước ngoài và niềm vui lớn nhất đối với họ chính là được về nhà.

Tuấn Anh / Kiến thức