Sở GTVT Hà Nội đã có hướng dẫn thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trong ngành giao thông vận tải trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngày 14/2, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Duy Phong đã có thông tin về việc thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe cho ngành giao thông vận tải trên Cổng Dịch vụ công.

Theo ông Đào Duy Phong, thủ tục "đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải" là một trong 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đổi Giấy phép lái xe mức độ 4

Chuẩn bị hồ sơ gồm bản chụp Giấy phép lái xe, bản chụp CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy khám sức khỏe điện tử hoặc đã được chứng thực điện tử (định dạng .pdf hoặc .doc); ảnh chân dung (định dạng .jpg).

Truy cập tại website: https://dichvucong.gov.vn đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn. Nhập tìm kiếm "Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp".

 

Đổi Giấy phép lái xe mức độ 3

Chuẩn bị hồ sơ gồm bản chụp Giấy phép lái xe,CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy khám sức khoẻ (định dạng .pdf hoặc .doc).

Truy cập tại website: https://dichvucong.gplx.gov.vn.

 

Cơ quan chức năng lưu ý, khi đổi giấy phép lái xe mức 4, công dân cần có Giấy khám sức khỏe điện tử của một trong 3 bệnh viện: Bệnh viện E, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; Hoặc chứng thực điện tử Giấy khám sức khoẻ tại UBND xã, phường, thị trấn.

Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0904186963 /0983572529.